Edufactory

Gamifikácia. Edukácia. Technológia

Sme iniciatíva za lepšie vzdelávanie. Podporujeme vzdelávacie projekty, ktoré využívajú nové technológie hravou formou. V Edufactory by Pixel Federation sa radi hráme. Vzdelávať sa hrou je možné celý život. V hre riešime náročné úlohy s presnými pravidlami a jasným cieľom. Popri okamžitej spätnej väzbe získavame nové poznatky a zručnosti. Tieto vieme využiť v každodennom živote. Hry, gamifikačné prvky a vhodné využitie technológií nám dajú veľa. A o tomto je Edufactory.


Princípy edufactory

Gamification

Podporujeme a tvoríme projekty na zvýšenie angažovanosti vo vzdelávaní pomocou pozitívnej psychológie a gamifikácie.

Edukácia

Hlavným cieľom aktivít, ktoré podporujeme, je vzdelávať, šíriť vedomosti a pomáhať osobnostne rásť.

Technológia

Technológie majú enormný potenciál vo vzdelávaní. Podporujeme projekty, ktoré ho využívajú vhodným spôsobom alebo učia tvoriť obsah.

Naše aktivity

Podporujeme

Dávame šancu vzdelávacím iniciatívam, ktoré majú odvahu posúvať hranice vo vzdelávaní. Ich cieľom je vytvoriť šťastné prostredie pre deti a študentov a odovzdať im znalosti nevyhnutné pre potreby 21. storočia. viac >>

Tvoríme

Sme herní vývojári. Vieme ako vzniká hra a aké sú postupy, platformy a možnosti. O naše skúsenosti sa chceme podeliť s mladými tvorcami hier. Ukážeme im ako veci robíme my. Chceme dať deťom a študentom nástroje, aby mohli aj oni sami skúsiť vytvoriť hru, alebo vlastnú aplikáciu. viac >>