späť

Edukácia


Vĺčatá

Hranie je jednou z najdôležitejších aktivít našich detí (role play, stolové hry, ale aj hry digitálne). Okolo digitálneho obsahu a detí existuje širšia spoločenská diskusia. Vĺčatá sa téme venujú do hĺbky. Chcú byť poradcom pre rodičov a učiteľov, aby mohli byť pre deti vhodným sprievodcom. Vlčatá podporujeme nielen finančne, ale im aj pomáhame dostať sa k čo najširšej skupine užívateľov.

Hrajeme sa s deťmi

Aj digitálne hry sú ihriskom, na ktorom sa môžu hrať rodičia s deťmi. Hráme sa, učíme sa a možno deti naučia niečo aj dospelých.

späť