späť

EDU Projekty


Edulienka

Edulienka - vzdelávanie so srdcom je občianske združenie poskytujúce podporu rodičom, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojho dieťaťa. V Edufactory vnímame vzdelávací koncept Edulienka ako výnimočný a žiadúci element v celom vzdelávacom systéme. Práve preto chceme pomáhať Edulienke rásť, dostávať sa do povedomia a rozširovať sa.

Hemisféra

Žijeme vo svete technológií a naše deti s nimi rastú. Jedna vec je byť užívateľom a úplne iná vec je už tvorba obsahu. V Hemisfére sa deti učia vytvárať vlastný obsah - programovať, animovať. Veríme, že programovanie a tvorba obsahu sú pre budúcnosť dôležité zručnosti. Preto pomáhame Hemisfére so zvideteľnením sa a tvoríme spoločné zmysluplné koncepty.

KOMENSKÉHO INŠTITÚT

Kto sú najdôležitejší aktéri vzdelávacieho systému? Motivovaní učitelia. Cieľom Komenského inštitútu je vytvorenie inšpiratívneho prostredia pre pedagogických lídrov Slovenska. Majú tu možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

späť