späť

Podporujeme

Edulienka


Edulienka - vzdelávanie so srdcom, je občianske združenie poskytujúce podporu rodičom, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojho dieťaťa. Zameranie na žiaka, rešpektujúce prostredie, zrozumieteľné pravidlá a inovácia robia Edulienku unikátnou. Práve preto chceme pomáhať Edulienke rásť, dostávať sa do povedomia a rozširovať sa. Edulienku dlhoročne finančne podporujeme a pomáhame zviditeľňovať.


Hemisféra


Jedna vec je byť užívateľom a úplne iná vec je už tvorba obsahu. V Hemisfére sa deti učia vytvárať vlastný obsah - programovať, animovať. Veríme, že programovanie a tvorba obsahu sú pre budúcnosť dôležité zručnosti. Hemisfére pomáhame so zvideteľnením sa a mentorsky.


Buddy


BUDDY program poskytuje podporu deťom, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách. BUDDY je o vzťahu, ktorý lieči a učí deti opäť dôverovať. Keď deti trávia spoločne s dobrovoľníkom svoj voľný čas, dokážu si vytvoriť bezpečný, dôverný vzťah a zároveň získajú oporu pri svojom ďalšom životnom rozvoji. Program BUDDY sme finančne podporili, aby sme pomohli zabezpečiť infraštruktúru, ktorá drží tieto krehké vzťahy pokope.


Pontis Budúcnosť inak


Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Súčasťou projektu je vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých dostávajú žiaci základných škôl 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Účastníkom programu majú príležitosť na rozvoj ich schopností a sú povzbudzovaní, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Program Budúcnosť inak sme finančne podporili, aby viac detí dostalo takúto zaujímavú príležitosť.


Obzervatórium


V priebehu ostatných 30 rokov v Bratislave nebola postavená a otvorená nová hvezdáreň. Nemecká škola Bratislava pripravuje prestavbu novej budovy a pri tej príležitosti by rada postavila aj obzervatórium. Cieľom je vybudovanie a prevádzka profesionálneho observatória s verejným využitím v areáli novej budovy Nemeckej školy Bratislava na Bárdošovej ulici. Finančne sme prispeli na projekt vybudovania obzervatória, aby mali aj deti z Bratislavy príležitosť zažiť si pohľad na hviezdy z väčšej blízkosti.

späť