Pre mladých

V spolupráci so strednými a vysokými školami, Slovenským centrom dizajnu (www.scd.sk), SGDA (www.sgda.sk), Sectorom (www.sector.sk) systematicky pracujeme na zlepšovaní vzdelávacieho procesu a obsahu pre všetkých, kto chcú študovať herný dizajn, grafiku a programovanie.


Skill Drill

Projekt SKILL DRILL má ambíciu stať sa prototypom a testovacím projektom pre budúce systematické vzdelávanie mladých talentovaných ľudí v oblasti tvorby a vývoja hier. Celodenné workshopy sa konajú raz za mesiac, séria začína v novembri 2016 a končí v júni 2017. Workshopy dopĺňanú prednášky pre účastníkov na témy, ktorým zatiaľ nie sú venované špecializované workshopy. Súčasťou projektu sú prednášky pre verejnosť určené na popularizáciu herného priemyslu a významu hernej kultúry. Viac na www.skill-drill.com.

Letná škola tvorby hier

Letná škola tvorby hier je iniciatíva, ktorú zrealizovali univerzity a fakulty v Bratislave v spolupráci so spoločnosťami, ktoré v Bratislave tvoria hry. Na projekte sa podieľali Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola muzických umení a Vysoká škola výtvarných umení a za firmy PIXEL FEDERATION, PowerPlay Manager, Bohemia Interactive (Bratislava), Sector.sk a Game Dev Hub Bratislava.


späť