späť

Tvoríme

V hľadáčiku


Projekt V hľadáčiku je 10 mesačný rozvojový program pre teenagerov. Jeho ambíciou je posilniť 13-14 ročných mladých ľudí hľadať si vlastnú cestu v možnostiach vzdelávania a pracovných príležitostí, prostredníctvom nástrojov osobného leadershipu, podpory rovesníkov, mentorov a vďaka porozumeniu vnútorného a vonkajšieho nastavenia, bariér a ich pretavovaním na riešenia. Projekt realizuje spoluzakladateľka Pixel Federation Lucia Šicková a kouč Michal Pažítka. Vytvárame podmienky, aby sa projekt mohol odpilotovať a po úspešnom dokončení potenciálne škálovať ďalej.


Futureton


Projekt pre mladých ľudí, ktorého cieľom je dať mladým hlas, aby mohli navrhnúť a vytvoriť riešenie k aktuálnym problémom. V prvom ročníku boli výzvy naviazané na Plán obnovy. Najlepšie projekty boli finančne odmenené. Projekt sme finančne podporili a participovali na jeho realizácii pri tvorbe konceptu, ako diskutujúci a ako hodnotitelia.


Butterfly Effect


Vzdelávací program Butterfly Effect vznikol v spolupráci firiem Sygic, Leaf, Pixel Federation a HubHub. Zrodil sa ako platforma, kde sa digitálne firmy môžu deliť o svoje skúsenosti s mladými ľuďmi. Tí vďaka tomu môžu slovenskej ekonomike prinášať inovatívne nápady či rozbiehať svoje vlastné firmy a projekty. Cieľom programu je vzdelávať prakticky, na praktických zadaniach a za spolupráce lídrov z biznisu, primárne v oblasti digitálnych technológií. Program od začiatku finančne podporujeme, strategicky smerujeme, inovujeme a ľudia z Pixel Federation sú dlhoročnými mentormi programu.

späť